Synonymer.

Synonym till ansträngning är... Hitta synonymer och ersättningsord.Vi har hitttat 3 synonymer till ordet ansträngning i vår databas över synonymer.

möda
påfrestning
vedermöda

©2020 HittaSynonym.se
Synonymer till ord på nätet.
HittaSynonym är en gratistjänst, som använder flera databaser, med data från bland annat Folkets lexikon. Vi reserverar oss för fel.