Synonymer.

Synonym till grundläggande är... Hitta synonymer och ersättningsord.Vi har hitttat 6 synonymer till ordet grundläggande i vår databas över synonymer.

basal
elementär
fundamental
primär
principiell
rudimentär

©2020 HittaSynonym.se
Synonymer till ord på nätet.
HittaSynonym är en gratistjänst, som använder flera databaser, med data från bland annat Folkets lexikon. Vi reserverar oss för fel.