Synonymer.

Synonym till kanske är... Hitta synonymer och ersättningsord.Vi har hitttat 10 synonymer till ordet kanske i vår databas över synonymer.

antagligen
eventuellt
kan hända
kanhända
måhända
möjligen
möjligtvis
nog
troligen
vem vet

©2020 HittaSynonym.se
Synonymer till ord på nätet.
HittaSynonym är en gratistjänst, som använder flera databaser, med data från bland annat Folkets lexikon. Vi reserverar oss för fel.