Synonymer.

Synonym till obetydlig är... Hitta synonymer och ersättningsord.Vi har hitttat 11 synonymer till ordet obetydlig i vår databas över synonymer.

bagatellartad
betydelselös
futtig
föga
försumbar
nolla
oansenlig
oväsentlig
ringa
trivial
värdelös

©2020 HittaSynonym.se
Synonymer till ord på nätet.
HittaSynonym är en gratistjänst, som använder flera databaser, med data från bland annat Folkets lexikon. Vi reserverar oss för fel.